Allmänna villkor

Paragraf 1. Tjänster

Fitnessinfo.se är en sida som publicerar, värderar och jämför information om lika träningsmetoder samt träningsprogram, samt generella hälsotips.

Vår primära inkomstkälla är via så kallad affiliateprovision, där en procentuell provision eller annonsintäkt kan utgå från de bolag vi rekommenderat.

Fitnessinfo är medlemmar i affiliatenätverket Clickbank och Adservice.

Paragraf 2. Personuppgifter

Fitnessinfo.se hanterar inte, efterfrågar inte, fullständiga personuppgifter. Dessa hanteras av de hemsidor vi rekommenderar och som finns representerade på vår webbplats. Vissa uppgifter såsom namn, epost eller telefonnummer kan efterfrågas för vårt nyhetsbrev eller liknande.

Fitnessinfo lämnar inte ut uppgifter om våra besökare till tredje part, annat än som beskrivs på vår sida om Cookies eller i vår sekretesspolicy. Dessa uppgifter är aldrig personliga utan består av våra besökare som grupp och användare av vår webbplats.

Paragraf 2.1 Begär ut uppgifter

Fitnessinfo.se’s hantering av personuppgifter följer Datainspektionens regler och föreskrifter. Enligt lagen har du rätt att kräva en specifikation varje år över vilken information Fitnessinfo har sparat om dig. Du begär detta skriftligen genom att kontakta oss på [email protected]

Paragraf 3.

Fitnessinfo.se har rätt att när som helst göra ändringar i våra användarvillkor. Som du användare bör du därför hålla dig uppdaterat om innehållet på denna sida.

>